Meno E-mail

Spoločnosť Telefón
Zadajte prosím telefónne číslo s kódom krajiny. Nepoužívajte pomlčky ani medzery. Napríklad +421000000000.

Predmet Typ
Týmto Vás informujeme, že spoločnosť Uponor uchováva vaše osobné údaje v registri 
zákazníkov na marketingu v súlade s platnými právnymi predpismi. 

K týmto údajom máte prístup, môžete nás požiadať o zmenu, opravu, prípadné zmazanie. 
Viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov a ochrane údajov, vrátane informácií 
tom, ako dlho a na aké účely spracovávame údaje, nájdete na adrese: