Nimi E-post

Firma Telefon
Sisestage telefoninumber koos riigikoodiga. Ärge kasutage sidekriipse ega tühikuid. Näiteks +372000000000.

Teema Tüüp

Uponori süsteem Põhjus

Kirjeldus Edit this text

Toote nimetus Juhtumi kuupäev

Paigaldaja Edasimüüja


Teavitame teid siinkohal sellest, et Uponor säilitab teie isikuandmeid oma kliendi- ja
turundusandmebaasis vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Teil on õigus taotleda meie andmebaasis Teie kohta leiduvate mitteterviklike, ebaõigete
või aegunud isikuandmete täiendamist, parandamist või kustutamist.

Lisateave teie isikuandmete töötlemise ja andmekaitse kohta, sealhulgas teave selle kohta: kui kaua ja millisel eesmärgil me andmeid töötleme, on saadaval aadressil 

https://www.uponor.ee/juriidiline-info/andmekaitse