Företag E-post

Ort Kontaktperson

Telefon
Var vänlig och ange telefonnummer med landskod. Använd inte bindestreck eller mellanrum. Exempel: +46000000000.

Felanmäld Produkt Artikel/RSK-nummer
Uponorsystem

Felbeskrivning (-Beskriv skadan kortfattat) (Har felet orsakat följdskador? Om, ja specificera skadan)
Installationsplats (Namn, adress och telefonnummer) 

Vilket försäkringsbolag har ni anmält skadan till? Datum när händelsen skedde

Datum för installation Grossist

Härmed meddelar vi att Uponor lagrar era personuppgifter till sitt kund- och
marknadsföringsregister i enlighet med gällande lagstiftning.

Ni har rätt att få tillgång till era personuppgifter och begära uppdatering eller radering av
era personuppgifter från registret.

Mer information om behandling av era personuppgifter och dataskydd, bland annat om
hur länge och till vilka syfte vi behandlar uppgifter, kan hittas på :

https://www.uponor.se/vvs/legal-information/integritetspolicy