Nazwa E-mail

Firma Telefon
Proszę podać numer telefonu wraz z kodem kraju. Nie stosuj myślników ani spacji. Przykład: +48000000000.

Temat Typ

Opis Edit this text

Dokument wydania Numer zamówienia

Informujemy, że Uponor przechowuje dane osobowe użytkownika w swoim 
Rejestrze klientów i marketingu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i możesz poprosić o korektę lub 
usunięcie z rejestru nieprawidłowych danych osobowych. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i ochrony danych, w tym 
informacji o tym, jak długo i do jakich celów przetwarzamy dane, jest dostępnych na 
stronie:
https://www.uponor.pl/pl-pl/instalacje/informacje-prawne/polityka-prywatnosci