Namn E-post

Företag Telefon
Var vänlig och ange telefonnummer med landskod. Använd inte bindestreck eller mellanrum. Exempel: +46000000000.

Ämne Typ

Beskrivning Edit this text

Leveransbesked Ordernummer/inköpsordernummer
Härmed meddelar vi att Uponor lagrar era personuppgifter till sitt kund- och
marknadsföringsregister i enlighet med gällande lagstiftning.

Ni har rätt att få tillgång till era personuppgifter och begära uppdatering eller radering av
era personuppgifter från registret.

Mer information om behandling av era personuppgifter och dataskydd, bland annat om
hur länge och till vilka syfte vi behandlar uppgifter, kan hittas på :

https://www.uponor.se/infra/legal-information/dataskydd